Stainless Grating
( ตะแกรงสแตนเลส )

ลายนูนกลมกันลื่น

ตะแกรงแสตนแลส
ไม่เป็นสนิม
รับน้ำหนักได้เยอะ
ลดการสะสมเชื้อโรค
กันสัตว์ทุกชนิด
ทนต่อแสงแดด
ตะแกรงสแตนเลต

ลายนูนกลมคู่

ตะแกรงแสตนแลส ลายนูนกลม
ไม่เป็นสนิม
รับน้ำหนักได้เยอะ
ลดการสะสมเชื้อโรค
กันสัตว์ทุกชนิด
ทนต่อแสงแดด

ลายนูนกลมกันลื่น แถบเขียว

ตะแกรงแสตนแลส ลายนูนกลมกันลื่น
ไม่เป็นสนิม
รับน้ำหนักได้เยอะ
ลดการสะสมเชื้อโรค
กันสัตว์ทุกชนิด
ทนต่อแสงแดด

ลายแคปซูล

ตะแกรงแสตนแลส ลายแคปซูล
ไม่เป็นสนิม
รับน้ำหนักได้เยอะ
ลดการสะสมเชื้อโรค
กันสัตว์ทุกชนิด
ทนต่อแสงแดด

ลายแคปซูลตัวยาว

ตะแกรงแสตนแลส ลายแคปซูลตัวยาว
ไม่เป็นสนิม
รับน้ำหนักได้เยอะ
ลดการสะสมเชื้อโรค
กันสัตว์ทุกชนิด
ทนต่อแสงแดด

ลายรูกลม

ตะแกรงแสตนแลส ลายรูกลม
ไม่เป็นสนิม
รับน้ำหนักได้เยอะ
ลดการสะสมเชื้อโรค
กันสัตว์ทุกชนิด
ทนต่อแสงแดด

รางระบายน้ำ

ตะแกรงแสตนแลส รางระบายน้ำ
ไม่เป็นสนิม
รับน้ำหนักได้เยอะ
ลดการสะสมเชื้อโรค
กันสัตว์ทุกชนิด
ทนต่อแสงแดด

รางกันกลิ่น

ตะแกรงแสตนแลส รางกันลื่น
ไม่เป็นสนิม
รับน้ำหนักได้เยอะ
ลดการสะสมเชื้อโรค
กันสัตว์ทุกชนิด
ทนต่อแสงแดด

ตัวงอ 90 องศา

ไม่เป็นสนิม
รับน้ำหนักได้เยอะ
ลดการสะสมเชื้อโรค
กันสัตว์ทุกชนิด
ทนต่อแสงแดด

ข้อต่อ 3 ทาง

ไม่เป็นสนิม
รับน้ำหนักได้เยอะ
ลดการสะสมเชื้อโรค
กันสัตว์ทุกชนิด
ทนต่อแสงแดด

ข้อต่อ 4 ทาง

ไม่เป็นสนิม
รับน้ำหนักได้เยอะ
ลดการสะสมเชื้อโรค
กันสัตว์ทุกชนิด
ทนต่อแสงแดด

ให้คำปรึกษาโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ พร้อมวัดสำรวจหน้างานให้ฟรี โทร!