ตะแกรงระบายน้ำ

ตะแกรงระบายน้ำ

ตะแกรงระบายน้ำ หรือตะแกรงรางน้ำ มีประโยชน์อย่างไร

การเลือกใช้งานตะแกรงรางระบายน้ำ มีความสำคัญอย่างมาก เพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอม หล่นไปอุดตัน ยังรางระบายน้ำ เพราะมีผลต่อการไหลของน้ำ ได้อย่าง Smooth ตลอด โดยที่ไม่ต้องการให้ปล่อยน้ำออกมา หากมีสิ่งแปลกปลอมอุดตันทางน้ำไหล การติดตั้งตะแกรงเพื่อเป็นตัวคัดกรองสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ให้หล่นลงไปในรางน้ำได้ หากไม่ติดตั้งจะทำให้การไหลน้ำได้ลำบาก เพราะขวางทางน้ำไหนส่งผล ทำให้น้ำเอ่อล้นออกมาได้

ความนิยมการใช้งานตะแกรงรางระบายน้ำในทุกวันนี้ ได้รับความสนใจไม่น้อย มีวัสดุที่เลือกนำมาใช้มีความทนทานและแข็งแกร่ง เพื่อยืดอายุการใช้งานยาวนาน มีหลายวัสดุผลิตตะแกรง สามารถเลือกใช้งานเพื่อให้เหมาะสมกับหน้างานที่ใช้งาน โดยส่วนมากนิยมใช้งานเหล็ก เพราะให้ความคงทน หากนำชุบ Galvanize เพื่อป้องกันการเกิดสนิมจะยิ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของตะแกรง หรือ ตะแกรงไฟเบอร์กลาส เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม ของหน้างานที่ติดตั้งตะแกรง

ตะแกรงระบายน้ำ

ให้คำปรึกษาโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ พร้อมวัดสำรวจหน้างานให้ฟรี โทร!